main-image

Tjänster

Vill ni veta mer om våra tjänster vänligen ring 031-383 38 00

 

Genom att lägga ut delar av er verksamhet kan ert företag spara pengar och disponera tiden för de anställda på ett mer effektivt sätt.

Axactor har dedikerad personal med specialistkunskap som snabbt sätter sig in i er verksamhet. Vi kan avlasta under högsäsong, utöka öppettiderna, ansvara för er fakturahantering, frigöra kapital genom att köpa era förfallna fordringar med mycket mera.

Hur kan ni effektivisera ert företag för ökad lönsamhet?

Fakturahantering

Vi tar hand om era fakturor på ett flexibelt och effektivt sätt samtidigt som du behåller kontrollen. Vi fokuserar på att ni får betalt och ni kan fokusera på kärnverksamheten.

   Minska era kostnader för fakturahanteringen
  Vi förbättrar er likviditet
  Fokusera på er kärnverksamhet
  Behåll kontrollen över fakturahanteringen
  Säkerställ en fortsatt bra kundrelation
  Vi erbjuder er stöd i juridiska frågor som kan uppstå

 

Köp av fordringar

För att snabbt få betalt för era fordringar kan du sälja dem till Axactor. Vi köper delar av era förfallna fordringar eller hela portföljer. Vi erbjuder flera olika lösningar så att ni kan välja det som passar er bäst.

   Engångsköp av en portfölj med bokföringsmässigt avskrivna fordringar eller förfallna lån
  Löpande köp av fordringar efter ett visst antal dagar efter förfallodatum
  Vi hanterar era fakturor som en samarbetspartner och ni bestämmer när ni vill sälja fordringarna

 

Kundservice

Skapa mervärde åt era kunder genom att lägga ut hela eller delar av er kundtjänst: 
Vi kan erbjuda first line, overflow, utökade öppettider och all slags administration.
Vi blir en del av er verksamhet genom ett nära samarbete.

   Ni blir mer kostnadseffektiva
  Ni har möjlighet att frigöra kompetens till andra uppdrag
  Ni får en hög servicenivå till en lägre kostnad
  Ni behöver aldrig bekymra er för långa väntetider för era kunder
  Ni har det lättare att kunna ha kraftig tillväxt