INTEGRITETSPOLICY FÖR AXACTOR SWEDEN AB

Axactor Sweden AB med organisationsnummer 556717-2597 (”Axactor”) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Vi på Axactor bryr oss om och prioriterar din integritet.

Nedan kan du läsa om vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen. Vi arbetar just nu med att uppdatera vår integritetspolicy. Om du under tiden har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver nedan, är du välkommen att kontakta oss på vår e-mailadress dataskydd@axactor.com eller ringa oss på telefonnummer 031 – 383 38 10. Vår postadress är Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg.

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Axactor. I vissa fall delar vi dock dina uppgifter med utomstående. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, d.v.s. säga nej till kampanjer om ackord från oss. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter för detta ändamål.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

En begäran görs genom att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Scroll to top