FAQ

Allmän

Brev från Axactor

Varför har jag fått brev från er?

Är det första gången du har fått ett brev från oss, beror det på att du missat att betala en räkning eller amortering hos ett företag, som överlämnat inkassoärendet till oss.

Jag har fått brev från er via Kivra

Axactor är anslutna till den digitala brevlådan Kivra. Om du är ansluten till dem kan du få brev från oss via Kivra. Avisering om att du fått ett digitalt brev kommer via mejl och via en push-notis om du har laddat ner Kivras app.

Vill du hellre ha ”vanlig post” kan du enkelt avregistrera Axactor som avsändare när du är inloggad i Kivra.

Information om Kronofogden

Jag har fått brev från Kronofogden, hur kommer det sig och vad händer nu?

Om du har fått ett inkassokrav som du inte har betalat kan ditt ärende komma att skickas till Kronofogden. Betalas däremot skulden direkt, inklusive de kostnader som lagts till, återkallar vi ärendet från Kronofogden och avslutar ärendet.

Bra att veta är att myndigheterna tar betalt för sitt arbete genom olika avgifter och de vanligaste är:

  • Ansökan om betalningsföreläggande 300 kr, Kronofogden
  • Utmätning 600 kr per år, Kronofogden

Enligt lag har även den som har en fordran, exempelvis vi, rätt att täcka sina merkostnader som en utebliven betalning innebär. Detta betyder att om man inte betalar i tid så kan skulden växa ytterligare.

De vanligaste lagstadgade arvodena är:

  • Betalningspåminnelse 60 kr
  • Inkassokrav 180 kr
  • Ansökan om betalningsföreläggande 380 kr
  • Amorteringsplan 170 kr
  • Aviseringsavgift för amorteringsplan 60 kr
  • Förseningsersättning 450 kr (gäller endast företag och offentlig sektor)
Allmänna frågor om inkasso och betalningar

Vad gäller angående dröjsmålsränta?

Har du inte avtalat något specifikt om dröjsmålsränta kan fordringsägaren debitera gällande referensränta. Dröjsmålsräntan kan vara högre om det avtalats innan. Fordringsägaren har rätt att debitera annan dröjsmålsränta för det fall detta har avtalats.

Jag har inte fått någon betalningspåminnelse innan inkassokrav – är detta okej?

Fordringsägaren har ingen skyldighet att skicka betalningspåminnelse vid betalningsförsummelse innan inkassokrav skickas. Det är därför helt i sin ordning om du erhållit ett inkassokrav utan att tidigare ha fått en betlaningspåminnelse.

Snabbkurs i Inkasso

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelsen skickas av ett företag som inte har fått betalt för en faktura. I betalningspåminnelsen får du meddelande om att förfallodatumet har passerat. I påminnelsen ingår uppgifter om den ursprungliga fakturan. Där finns också instruktioner om hur du betalar. Fordringsägaren har i detta skede rätt att debitera en påminnelseavgift såvida detta har avtalats.

Kostnader: dröjsmålsränta samt påminnelseavgift (60 kr)

Ingen betalningsanmärkning ännu.

Inkassokrav

Om fakturan och inte heller betalningspåminnelsen har betalats, går ärendet vidare i processen och ett inkassokrav skickas ut. Det görs normalt från ett inkassobolag i egenskap av ombud för fordringsägaren eller på grund av att en fordringsägare överlåtit fordran till inkassobolaget, till exempel oss på Axactor. Inkassokravet innehåller bl.a. vad som fordras i form av kapitalbelopp, dröjsmålsränta och kostnader.

Kostnader: dröjsmålsränta, ev. obetald påminnelseavgift (60 kr), ev. obetald avgift för avbetalningsplan (170 kr) aviavgift (60 kr/st), inkassoavgift (180 kr)

Ingen betalningsanmärkning ännu.

Betalningsföreläggande

Om du fortfarande inte betalar det belopp som framgår av  inkassokravet, eller hör av dig till kundservice om ärendet, är det mycket vanligt att en ansökan görs om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. För det fall utslag meddelas innebär detta att du är betalningsskyldig för aktuell skuld.

Kronofogden informerar dig skriftligen om ansökan om betalningsföreläggande.

Kostnader: Vid betalningsföreläggande tillkommer, förutom ursprungsfordran jämte dröjsmålsränta och kostnader från inkassoprocessen, ytterligare kostnader på 300 kr vilket avser ansökningsavgiften till Kronofogden samt 380 kr, avser ombudsarvode.

För det fall ansökan om betalningsföreläggande görs gentemot ett företag får ett företag genom denna handling en betalningsanmärkning. Denna finns vanligtvis kvar hos kreditupplysningsföretagens register i fem år.

Utslag

Om fullständig betalning eller invändning inte inkommer fastställs skulden genom ett utslag. Utslaget vinner laga kraft efter 30 dagar. Om betalningsföreläggandet bestrids kan ärendet komma att överlämnas till tingsrätt för att fastställa skulden. Detta medför ytterligare kostnader i form av rättegångskostnader.

Om Kronofogden meddelar ett utslag mot en privatperson får denne en betalningsanmärkning som registreras hos kreditupplysningsföretagen. Denna finns vanligtvis kvar hos kreditupplysningsföretagens register i tre år.

Verkställighet

För det fall en skuld fastställts genom utslag hos Kronofogdemyndigheten eller  genom dom i domstol  kommer Kronofogden informera dig om verkställigheten och dess innebörd och om vilka deras kontaktpersoner är.

Tillkommande kostnad: 600 kr per år

Synpunkter och klagomål

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de lagar och regler som åligger Axactor. Det innebär bl.a. att vi inom ramen för vår inkassoverksamhet följer Datainspektionens allmänna råd om tillämpningen av inkassolagen. Vi värnar om att hantera ditt ärende på ett korrekt och omsorgsfullt sätt och vi är därför måna om att höra dina synpunkter om du inte skulle vara nöjd av vår hantering av ditt ärende så att vi kan förbättra våra tjänster och service.