FAQ

Åtkomst och data

Information om ditt ärende

Hur hittar jag information om mitt ärende hos er?

Genom att logga in på "Mina sidor" kan du få detaljerad information och status i ditt ärende. Du kan också betala eller kontakta oss den vägen, snabbt och enkelt.

Hur vet jag om mitt ärende är avslutat?

Det tar normalt 1-3 bankdagar innan din betalning når oss. Om du har betalat hela beloppet och i tid, enligt inkassokravet, avslutas ärendet så snart vi bokfört din betalning.

Hur gör jag för att ansöka om registerutdrag enligt GDPR?

För att ansöka om ett registerutdrag som innehåller information om dina personuppgifter och om hur vi behandlar dem behöver du kontakta dataskydd@axactor.com.

Felaktiga ärenden/uppgifter

Jag har fått ett kravbrev som inte stämmer, vad ska jag göra?

Logga in på ”Mina sidor” eller kontakta kundservice så fort som möjligt och förklara vad som har blivit fel. Vi reder ut problemet och pausar ärendet under tiden och håller dig uppdaterad genom ”Mina sidor”.

Jag får brev som inte är mina, vad ska jag göra?

Om du får brev som inte är dina kan det vara så att personen som brevet är adresserad till är folkbokförd på samma adress. Logga in på ”Mina sidor” eller Kontakta kundervice så kan vi undersöka saken vidare.

Brevet innehåller felaktiga personuppgifter som jag vill begära rättning av. Hur gör jag?

Anser du att någon uppgift om dig är felaktig har du rätt att kontakta oss och begära att uppgiften rättas eller raderas. Kontakta då dataskydd@axactor.com och berätta för oss varför du anser att denna skall ändras eller raderas.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter med stor respekt då vi prioriterar din integritet. Vi hanterar dina personuppgifter för att på ett effektivt sätt uppnå betalning, annan fullgörelse eller verkställighet och för att kunna bedriva vår verksamhet i övrigt. För dessa ändamål behandlar vi bl.a. uppgifter om vem du är, dina kontaktuppgifter samt din ekonomiska situation och betalningshistorik. Vid behandlingen av dina personuppgifter under inkassoprocessen är Axactor Sweden AB personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har med anledning därav en rad rättigheter vilka du kan läsa om i vår integritetspolicy, Axactor Sweden’s integritetspolicy.  Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som framgår av integritetspolicyn ber vi dig att kontakta oss.

Telefon: 031-383 38 10

E-post: dataskydd@axactor.com

Brev: Axactor Sweden AB, Nordstadstorget 6, 411 05 Göteborg