Minska företagets betalningstider

Minska företagets betalningstider

Sweden

Många företag kämpar med sena betalningar och utdragna processer. Att stå utan betalningar påverkar företagets kassaflöde och likviditet vilket kan resultera i uppsägningar och att företag sätts i konkurs. Att ta hjälp i tid av någon som är expert på att driva in betalningar kan vara skillnaden mellan framgång och motgång. 

 

Enligt Svensk Inkasso blir den övervägande delen av alla inkassokrav reglerade genom att gäldenären frivilligt betalar eller går med på en avbetalningsplan. Lösningsgraden på ärenden ligger runt 85% via att de blir lösta direkt genom inkassokrav eller avbetalningsplaner innan de går vidare till betalningsföreläggande hos Kronofogden. 

 

Siffror från Svensk Inkasso visar att det vid årsskiftet 2019 fanns cirka 1,3 miljoner fysiska och juridiska personer registrerade i inkassobolagens register i Sverige. I ett femårsperspektiv har detta antal ökat med 50 procent. Gäldenärernas samlade kapitalskuld uppgick till så mycket som 85 miljarder kronor i slutet av året.

I dessa tider då Kronofogden har ökat tryck och stora utmaningar med handläggningstiden är det extra viktigt att ta hjälp i tid. När många företag kämpar är det av största vikt att prioritera ett positivt kassaflöde. Som företag gäller det att arbeta proaktivt med sina betalningar för att undvika att fungera som bank åt sina kunder. 

 

Jonathan Olsson, Sales Manager Axactor Sverige, berättar hur Axactor kan hjälpa företag: 

–  Axactor värnar alltid om kunden, men också kundens kund. Genom att försöka hitta effektiva lösningar samt åtgärder för att undvika ett betalningsföreläggande följer vi alltid upp en obetald fordran och i de fall vi kan, göra allt vi kan för att hitta en gynnsam lösning att erbjuda slutkunden. Där har vi sett att det likvida medlet tillfaller vår kund snabbare och de slipper att administrera betalningsföreläggande till Kronofogden vilket leder till en nöjdare kund på andra sidan.

 

Jonathan fortsätter:

 

– När vi ser att 85% av ärendena kan bli lösta direkt via inkassobolag utan att gå vidare till Kronofogden visar det på effektiviteten som finns i att hitta  en leverantör som kan ta hand om betalningarna. Jag skulle råda alla företag att ta hjälp, oavsett storlek. Många företag kan vara rädda för att skicka kund till inkasso och vill inte skada kundrelationen. Men om man som företag inte vill hamna i likviditetsproblem tjänar man på att vara proaktiv och jobba med en partner som är duktig på att driva in obetalda fordringar, värna om ert varumärke samt säkerställer en god kundupplevelse. I slutändan resulterar det i en snabbare och högre betalningsfrekvens.

 

Jonathan avslutar med att beskriva fördelarna med att ta hjälp: 

 

– Genom att anlita Axactor får ni den där extra personliga servicen där vi aktivt jobbar med innovativa och effektiva lösningar för att minimera antal betalningsförelägganden samtidigt som vår kund får in pengarna i snabbare takt. I slutändan blir det en win-win situation för vår kund och deras kunder såväl som för Kronofogden som får minskad mängd ärenden att ta hand om. 

 

Vill du läsa mer?