5 fördelar med outsourcing

Sweden

Nästan 4 av 10 företag köper in tjänster av en extern leverantör. Varför? Läs fem fördelar med outsourcing!    
 

Att använda sig av outsourcing, det vill säga att köpa in tjänster av en extern leverantör, är vanligt. Nästan 40 procent av landets företag lägger ut någon del av administrationen hos externa leverantörer. Vill du bli kontaktad?
    
Vilka är då de största förtjänsterna med outsourcing?
    
1. Lägre kostnader för redovisnings- och lönetjänster
2. Effektivare hantering av administration
3. Högre kvalitet på rapportering
4. Förbättrad kontroll
5. Mer tid till kärnverksamheten

Vill du läsa mer?